BEKKurso
Nova EKzercaro de Esperanto

al Hejmpaĝo

Mendu BEK
ĉe TRITIKO el Ĉinio

Ĉu vi
bekumas?

 

 

BEK Hejmpaĝo

Novaĵoj pri BEKProjekto

BEK
Nova Ekzercaro


BEKKurso 1

BEKKurso 2

BEKKurso 3

BEKKurso 4

Pedagogia Gvidilo

PostBEK

PraBEKaĵoj

BEK-Leksikono

Fotoj de BEKkurso

ILEI Intervujo I

ILEI Intervujo II

Utilaj Ligoj

Gramatiko PMEG
Vortaro REVO
Edukado.Net
Lernu Net
Revuo El Popola Ĉinio
Gerda Malaperis

BEK1

Gvidlibro por kursgvidantoj

En ĉi tiu parto de la BEKkurso mi metos la pedagogian gvidlibron por la kursgvidantoj.

Ekzistas baza instrucicklo en la BEKkurso.  Unue, la instruisto instruas gramatikan punkto, vortojn, aŭ taskon.  Due, la gekursanoj praktikas rekte en Esperanto.

Por la instrua parto, la kursgvidanto povas uzi iun ajn metodon: la rektan metodon, la Cseh metodon, la tradukan metodon komunikativan metodon, ktp. ktp.  En la suba gvidlibro, mi donos konsilojn, kiuj laŭ mia sperto bone funkcias, sed estas bone, ke fakaj aŭ spertaj instruantoj uzu siajn proprajn ideojn.

Por la praktika parto, kiu en la BEKkurso estas ĝis 90% el la tuta kurstempo, la gelernantoj sekvu pli malpli la libron de la BEKkurso.

Konsiloj, ideoj, parolekzercoj, ekzamenetoj, ktp., troviĝas sube.  Alklaku la koncernan paĝon.

 1. paĝo 1 -- unua dialogo
 2. paĝo 2 -- Ĉu, jes, ne
 3. paĝo 3 -- Ĉu, aŭ
 4. paĝo 4 -- Ĉu tio estas, Ĉu tiu estas
 5. paĝo 5 -- Kio estas tio?  Kiu estas tiu?
 6. paĝo 6 -- La bildo pri la tablo
 7. paĝo 7 -- Prepozicioj pri loko -- en,      sur, sub, super, dekstre de, maldekstre de, inter
 8. paĝo 8 -- -O, OJ, Estas + nombro
 9. paĝo 9 -- Kie, Kiom da
 10. paĝo 10 -- Donu al mi, bonvolu doni al mi
 11. paĝo 11 -- -A, -AJ
 12. paĝo 12 -- Kia, kiaj
 13. paĝo 13 -- -AN, -ON, -AJN, -OJN
 14. paĝo 14 -- Verboj I, legi, paroli, faras, kun, esperante, ktp
 15. paĝo 15 -- Verboj II, skribi, pensi, surhavi, per, pri
 16. paĝo 16 -- Verboj III, mortigi, flugi, havi, koleri, ami, malami, fumi, kontraŭ
 17. paĝo 17 -- Verboj IV, trinki, manĝi, multe da, malmulte da, preskaŭ, por, tro
 18. paĝo 18 -- Verboj V, labori, dormi, sidi, stari, rideti, dum, alia, tie
 19. paĝo 19 -- venas, iras, veturas, atendas, prenas, antaŭ, malantaŭ
 20. paĝo 20 -- Testu vian memoron
 21. paĝo 21 -- Kelkaj demandoj
 22. paĝo 22 -- kioma horo estas?, -ono
 23. paĝo 23 -- Je kioma horo, Kiam
 24. paĝo 24 -- Ĉu al vi plaĉas, ĉu vi ŝatas
 25. paĝo 25 -- Kial, ĉar
 26. paĝo 26 -- Ĉar, do
 27. paĝo 27 -- istempo, astempo, ostempo
 28. paĝo 28 -- -is, -as, -os
 29. paĝo 29 -- Mi ne scias. . . Eble. . .
 30. paĝo 30 -- Mi pensas, ke. . .
 31. paĝo 31 -- Kion vi pensas pri . . .
 32. paĝo 32 -- sed
 33. paĝo 33 -- post tio, poste, je la . . . , tiam, kvin minutojn poste, post la tagmanĝo, ktp
 34. paĝo 34 -- Gramatiko kaj sintakso I
 35. paĝo 35 -- Gramatiko kaj sintakso II
 36. paĝo 36 -- Verbo I + Verbo II
 37. paĝo 37 -- Kiu(n) => Tiu(n), Kiuj(n) => Tiuj(n)
 38. paĝo 38 -- Kiu(n) => Tiu(n), Kiuj(n) => Tiuj(n)

Supren

 

 

 

BEK Hejmpaĝo, Novaĵoj pri BEKProjekto, BEKKurso 1, BEKKurso 2, BEKKurso 3, BEKKurso 4, Pedagogia Gvidilo, Pedagogia Gvidilo, PostBEK, PraBEKaĵoj, BEK-Leksikono, ILEI Intervujo I, ILEI Intervujo II

 

Lasta Ĝisdatigo
la 26an de Majo, 2007
Kopirajto 1986 - 2007
Retmesaĝo Dennis Keefe